Образа на реклами, медии и глобализация

„Зрителят не е Господар на образа“, това мото заляга силно по отношение на реклама и маркетинг. Днес телевизията е преди всичко начин, средство, по чийто модел бива представяна и излъчвана рекламата. Програмите са изпълнени с досаден елемент, пълнеж от множество реклами, чийто звук дори провокира агресия и неприятна емоция. Какво да правят рекламите е въпросът, който търси своя отговор. И точно Той, негово Величество Зрителя се превръща в потърпевш, който трябва да изтърпи поредицата от реклами между двата блога, за да може да чуе и види, онова, което реално го интересува. С това се създава консуматорска нагласа и се внушават неща, които не са напълно реални, а именно „колкото повече се купува, толкова по-добре се живее и т.н.

 

Рекламата като средство за култивиране – просташки масов вкус, насилие и подмазвания. В общи линии това е всичко в заобикалящият ни свят. Добре би било да се противодейства, а това може да стане, чрез специални издания, предавания и блогове в Интернет, които да обръщат внимание на мислещия и интелигентен човек. Специалистите са на мнение, че се прави дори повече от това ежедневието ни да е неангажиращо, изпълнено със забавления и разтоварване с какво ли не. За жалост не се вършат дори 10% от това на хората да им се помага – да мислят, да се учат на нещо полезно и добро.

 

Ретранслатор на културните ценности – глобализацията е световен процес, който самата Америка иска да преобрази и патентова като свой продукт – американизация. Дори последната да бъде постигната, целият процес може да е обективен и никой не може да го избегне. Оказва се, че тази американизация достига цели 90% в живота ни. Така в различните страни този процес приема различно наименование. Например Франция нарича американизацията – културен императризъм. Интересното е, че за страната ни България, дори турският сериал е нещо, за което човек се примирява или приема, че не е негова работа.

 

Какво смята психологията за всичко това – когато четем или гледаме нещо, ние изпитваме всичко онова, което психологията на естетическото преживяване отъждествява като герои. Човек има способността да преживява емоция, драма и да се докосва до нещата в дълбочина. По този начин гледането на телевизия изпълнена с множество реклами и рекламни клипове е разсеяно. Липсвайки всичката натоварваща информация, човек може да гледа и далеч по-дълго дадено нещо, стига то да не е претоварено с ненужна и обременяваща информация. Последната трябва да е обрана, полезна и приемлива.

 

Копчето за „разделяй и владей“ – именно за копчето върху дистанционното управление говорим. И както в Интернет мястото на рекламите е навсякъде, така и в малкия телевизионен екран. Това дава право на потребителя да избере канала или да кликне върху рекламата, в случай, че има интерес към нея. Всичко е с диференциация за култура и задоволяване на всеки вкус.